Hjertelig velkommen til Alopeciaforeningen!

Du vil etter hvert bli kontakt av din likeperson per e-post og/eller telefon. Du vil også motta et informasjonshefte og et eksemplar av vårt medlemsblad Hei Sveis i posten. Søk også gjerne opp den private Facebookgruppen vår; "Alopeciaforeningen - privat gruppe" og bli medlem her. Vi godkjenner alle betalte medlemmer.

Hovedmedlem voksen: over 18 år
Hovedmedlem barn: under 18 år
Familemedlem: for familiemedlemmer til et hovedmedlem i foreningen med samme bostedsadresse som barnemedlem eller hovedmedlem
Pårørendemedlem: for familiemedlemmer/pårørende til et hovedmedlem i foreningen, trenger ikke ha samme adresse som hovedmedlemmet
Støttemedlem: privatpersoner som ønsker å støtte foreningen økonomisk
Sponsermedlem: fira o.l som ønsker å støtte foreningen økonomisk

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med med oss: post@alopecia.no.

 


Medlemstype Pris
Pårørendemedlem: kr. 150 pr. år 150,00 Til Innmelding
Hovedmedlem voksen: kr 250 pr. år. 250,00 Til Innmelding
Hovedmedlem barn: kr. 200 200,00 Til Innmelding
Familiemedlem: kr. 150 150,00 Til Innmelding
Sponsor (firma o.l.): kr. 475 pr. år 475,00 Til Innmelding
Støttemedlem (privat): kr. 450 pr. år 450,00 Til Innmelding