Hjertelig velkommen til Alopeciaforeningen!

Du vil etterhvert motta en e-post med tilgang til tidligere Hei Sveis, vårt medlemsblad. I tillegg vil du motta en e-post fra Facebook med tilgang til vår hemmelige Facebookgruppe.

Hovedmedlem: over 18 år
Barnemedlem: under 18 år
Familemedlem: for familiemedlemmer til et hovedmedlem i foreningen med samme bostedsadresse som barnemedlem eller hovedmedlem
Pårørendemedlem: for familiemedlemmer/pårørende til et hovedmedlem i foreningen, trenger ikke ha samme adresse som hovedmedlemmet
Støttemedlem: privatpersoner som ønsker å støtte foreningen økonomisk
Sponsermedlem: fira o.l som ønsker å støtte foreningen økonomisk

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med med oss: post@alopecia.no.

 


Medlemstype Pris
Hovedmedlem voksen: kr 250 pr. år 250,00 Til Innmelding
Hovedmedlem barn: kr. 200 pr. år 200,00 Til Innmelding
Familiemedlem: kr. 150 pr.pr 150,00 Til Innmelding
Sponsor (firma o.l.): kr. 400 pr. år 400,00 Til Innmelding
Støttemedlem (privat): kr. 175 pr. år 175,00 Til Innmelding