Her kan du enkelt melde deg inn i foreningen vår ved å fylle ut feltene nedenfor.
 
Hovedmedlem: over 18 år, får tilsendt velkomspakke og invitasjon til treff
Barnemedlem: under 18 år, får tilsendt velkomstpakke og invitasjoner til treff
Familemedlem: for familiemedlemmer med samme bostedsadresse som barnemedlem eller hovedmedlem. 
Støttemedlem: privatpersoner som ønsker å støtte foreningen økonomisk
Sponsermedlem: fira o.l som ønsker å støtte foreningen økonomisk

Hjertelig velkommen til Alopeciaforeningen!
Medlemstype Pris
Hovedmedlem voksen: kr 250 pr. år 250,00 Til Innmelding
Hovedmedlem barn: kr. 200 pr. år 200,00 Til Innmelding
Familiemedlem: kr. 150 pr.pr 150,00 Til Innmelding
Sponsor (firma o.l.): kr. 400 pr. år 400,00 Til Innmelding
Støttemedlem (privat): kr. 175 pr. år 175,00 Til Innmelding