Vedrørende medlemskap for medlemmer over 15 år, bekreftes det ved betaling av denne fakturaen at medlemmet frivillig er meldt inn i Alopeciaforeningen Norge. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Personvernerklæring
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.