Barn skal ikke stå oppført med foresatte sine telefonnummer eller e-post adresse pga personveerloven. Hvis barnet har eget mobilnummer og egen e-post adresse kan dette føres inn. Hvis man ikke har dette eller ikke ønsker å registrere skal dette feltet stå tomt.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Vedrørende medlemskap for medlemmer over 15 år, bekreftes det ved betaling av denne fakturaen at medlemmet frivillig er meldt inn i Alopeciaforeningen Norge. 
  • OK, godtar
  • Godtar ikke
  • Innmeldingen gjelder ikke medlem over 15 år
Personvernerklæring
Personvernerklæring for Alopeciaforeningen Les
Vedtekter for Alopeciaforeningen Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Samtykker
Ja, jeg samtykker i at film eller gruppebilde tatt i forbindelse med aktiviteter i foreningen, og hvor jeg inngår, kan publiseres offentlig av foreningen. 
Samtykke til publisering av gruppebilde
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.